Wiener Hofburgkapelle 05 Jun 2009

Salve Regina

Lange Nacht der Kirchen (Long Night of Churches) / "Salve Regina"

Choralschola der Wiener Hofburgkapelle, Cornelius Pouderoijen; Helma Gautier (recitation)